Pracownicy Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu przeprowadzili szczegółowe kontrole u 35 przedsiębiorstw z różnorodnych sektorów gospodarki, w tym z branży transportowej, produkcyjnej i budowlanej. Głównym celem tych działań było sprawdzenie zobowiązań podatkowych tych firm względem podatku dochodowego od osób prawnych, znanego jako CIT.

W szczególności, kontrole skupiły się na firmach, które deklarowały wysokie obroty w deklaracjach VAT-7, lecz nie wykazywały odpowiednich wpłat zaliczek na CIT. Dzięki tym działaniom, 14 spółek dokonało uregulowania zaległych zaliczek na łączną kwotę blisko 4 milionów złotych. Wśród nich wyróżniła się firma z Katowic, działająca w branży transportowej, która sama w sobie uregulowała niemal 2 miliony złotych zaległości.

Śląska Administracja Skarbowa przypomina o ważnych zasadach rozliczania się z CIT. Podatnicy powinni rozliczyć się do końca trzeciego miesiąca następnego roku po roku podatkowym, a także dokonać odpowiedniej wpłaty podatku w tym terminie. W przypadku, gdy rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, ostateczny termin rozliczenia to 31 marca następnego roku. Ponadto, w trakcie roku podatkowego, podatnicy zobowiązani są do wpłacania zaliczek do 20. dnia każdego miesiąca, a w przypadku korzystania z zaliczek kwartalnych – do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale.

Źródło: https://www.slaskie.kas.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024