W odpowiedzi na rosnące potrzeby cyfryzacji i ułatwienia procesów administracyjnych, Ministerstwo Finansów wprowadza od stycznia 2024 roku nowe rozwiązania. Będzie możliwe elektroniczne składanie trzech rodzajów wniosków: o wydanie wiążących informacji stawkowych (WIS), akcyzowych (WIA) oraz o pochodzeniu (WIP).

W przypadku wniosków WIS, złożenie ich będzie możliwe poprzez serwis e-Urząd Skarbowy. Natomiast wnioski WIA i WIP będą przyjmowane za pośrednictwem portalu PUESC. To nowoczesne podejście ma na celu zwiększenie efektywności i dostępności procesów administracyjnych.

Dodatkowo, serwis e-Urząd Skarbowy oraz portal PUESC zostaną wyposażone w nowe funkcjonalności. Umożliwią one przesłanie wniosków WIS, WIA i WIP oraz innych dokumentów związanych z wiążącymi informacjami. Proces ten będzie wymagał korzystania wyłącznie z formularzy elektronicznych, zgodnie z ustawą z 16 czerwca 2023 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych powiązanych ustaw.

Reformy te są częścią większej konsolidacji procesów wydawania wiążących informacji podatkowych i celnych. Od 1 lipca 2023 roku, wszystkie te informacje są wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Ten krok ma na celu uproszczenie i centralizację procesów, co przyczyni się do większej przejrzystości i efektywności w obszarze podatkowym i celnym.

Źródło: https://www.slaskie.kas.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024