Ministerstwo Finansów wprowadziło nowe regulacje, które mają na celu zwiększenie kontroli nad przewozem niektórych rodzajów odpadów. Zmiany te, które zaczną obowiązywać od początku 2024 roku, dotyczą rozszerzenia listy towarów podlegających monitorowaniu w ramach systemu SENT. Wśród nowo dodanych produktów znajdziemy m.in. farby, lakiery, rozpuszczalniki oraz kleje.

Zgodnie z nowymi przepisami, każdy podmiot odpowiedzialny za wysyłanie tych towarów, będzie zobligowany do dokonania zgłoszenia ich przewozu do rejestru SENT. Dla celów tego procesu, konieczna jest rejestracja na Platformie PUESC na poziomie zaawansowanym.

Nowe przepisy są wynikiem zmian wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z października 2023 roku. Zmiany te wprowadzają monitorowanie przewozu 11 rodzajów odpadów, które charakteryzują się masą brutto przekraczającą 1000 kg lub objętością większą niż 1000 litrów. Odpady te zostały szczegółowo wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z początku 2020 roku, gdzie przydzielono im specyficzne kody identyfikacyjne.

Podmioty odpowiedzialne za wysyłanie wymienionych odpadów muszą zarejestrować się na Platformie PUESC, aby móc dokonać zgłoszenia przewozu do rejestru SENT. Ta zmiana stanowi część większego systemu monitorowania przewozu i obrotu określonych towarów.

Warto zaznaczyć, że pozostają bez zmian przepisy dotyczące innych rodzajów odpadów, które były już wcześniej objęte obowiązkiem zgłaszania do rejestru SENT. Te regulacje zostały wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Finansów z kwietnia 2022 roku.

Wprowadzone zmiany są częścią szerszego systemu prawodawczego regulującego transport i obrót niektórych towarów, mającego na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa środowiskowego i lepszą kontrolę nad potencjalnie szkodliwymi materiałami.

Źródło: https://www.slaskie.kas.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024