Zarządzanie uprawnieniami w KSeF jest istotnym elementem efektywnej pracy w przedsiębiorstwach. Po uwierzytelnieniu w systemie, podatnik zyskuje pełną kontrolę nad fakturami ustrukturyzowanymi, w tym ich przeglądaniem, wystawianiem i odbieraniem. W sytuacji, gdy firma zatrudnia większą liczbę pracowników, istotne jest odpowiednie delegowanie uprawnień.

Specjaliści z Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej podkreślają, że w systemie KSeF po uwierzytelnieniu, użytkownik uzyskuje automatycznie pełen zakres uprawnień właścicielskich. Umożliwia to między innymi nadanie lub modyfikację uprawnień dla innych użytkowników, dostęp do faktur czy procedurę samofakturowania.

Wyróżniamy kilka modeli uprawnień w KSeF:

  • Standardowy model uprawnień – pozwala na nadanie uprawnień bezpośrednich pracownikom lub pośrednich, np. dla biura rachunkowego.
  • Samofakturowanie – umożliwia wystawianie faktur sprzedaży przez nabywcę towarów lub usług.
  • Model uprawnień dla JST, grup VAT oraz jednostek wewnętrznych – dedykowany dla specyficznych organizacji i struktur.

Krzysztof Rogowski z Ministerstwa Finansów zaznacza, że uprawnienia w KSeF są zawsze przypisane do konkretnej osoby, co umożliwia ich precyzyjne zarządzanie. Podatnik może zdecydować, które uprawnienia zostaną nadane kolejnym osobom w zależności od ich roli i zadań w firmie.

W przypadku samofakturowania, nabywca towarów lub usług może upoważnić inną osobę do wystawiania faktur w jego imieniu. To rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla przedsiębiorstw prowadzących intensywne transakcje handlowe.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa organizują cykl bezpłatnych spotkań online, skierowanych do mikroprzedsiębiorców. Podczas tych webinarów eksperci omówią m.in. zasady fakturowania w Polsce, uwierzytelnienie w KSeF oraz różnice między fakturą elektroniczną a e-Fakturą. Szczegółowe informacje na temat spotkań można znaleźć na stronach internetowych izb administracji skarbowej i urzędów skarbowych.

Źródło: https://www.slaskie.kas.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024