Warto już teraz zainteresować się Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) i wypróbować jego funkcjonalności. Metoda logowania będzie zależała od tego, czy użytkownikiem jest osoba prywatna czy firma. Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają mikroprzedsiębiorców do udziału w cyklu spotkań online, które mają na celu przybliżenie zasad działania KSeF.

Obecnie e-faktury są jedną z możliwych form dokumentowania sprzedaży, obok tradycyjnych faktur papierowych i elektronicznych. Pełne wdrożenie KSeF, z obowiązkowym wystawianiem ustrukturyzowanych faktur, planowane jest od 1 lipca 2024 roku. Przedsiębiorcy niepodlegający VAT będą zobowiązani do korzystania z systemu od 1 stycznia 2025 roku. System KSeF jest dostępny od 2022 roku jako opcjonalne rozwiązanie. Łączyć się z nim można zarówno przez zintegrowane oprogramowanie finansowo-księgowe (API), jak i bezpłatne narzędzia udostępnione przez Ministerstwo Finansów.

Zalogowanie do KSeF jest możliwe za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub kwalifikowanej pieczęci elektronicznej. Po pierwszym uwierzytelnieniu można wygenerować token, który ułatwi kolejne logowania. Krzysztof Rogowski, kierownik projektu KSeF w Ministerstwie Finansów, podkreśla wygodę tego rozwiązania.

W Aplikacji Podatnika KSeF oraz aplikacjach komercyjnych, metoda logowania będzie się różnić w zależności od typu użytkownika – osoby prywatnej czy spółki. Osoby prywatne mogą używać systemu z Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bez konieczności dodatkowego zgłaszania w urzędzie skarbowym. W wyjątkowych sytuacjach, gdy kwalifikowany podpis elektroniczny nie zawiera NIP i PESEL, możliwe jest zgłoszenie tzw. odcisku palca podpisu.

Przedsiębiorstwa z kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną zawierającą NIP mogą korzystać z KSeF bez dodatkowych formalności w urzędzie skarbowym. W przypadku braku takiej pieczęci, konieczne jest wskazanie osoby fizycznej uprawnionej do korzystania z systemu za pośrednictwem zawiadomienia ZAW-FA.

Aplikacja e-mikrofirma, dostępna w e-Urzędzie Skarbowym, ułatwia korzystanie z KSeF dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Umożliwia powiązanie konta z KSeF, wystawianie i odbieranie faktur oraz przenoszenie ich do ewidencji VAT.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa organizują bezpłatne webinaria dla mikroprzedsiębiorców, podczas których eksperci omawiają nowe zasady fakturowania, uwierzytelnianie w KSeF, różnice między fakturami elektronicznymi a e-fakturami oraz inne aspekty korzystania z systemu. Szczegóły dotyczące webinariów są dostępne na stronach izb administracji skarbowej i urzędów skarbowych.

Źródło: https://www.slaskie.kas.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024