Krajowy System e-Faktur (KSeF), który miał obowiązywać wszystkich przedsiębiorców od początku lipca 2024 roku, zostanie wprowadzony w późniejszym okresie. Zespół Ministerstwa Finansów podjął decyzję o dodatkowym zewnętrznym przeglądzie informatycznym systemu, który ma zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie przed pełnym wdrożeniem.

Podczas gdy przedsiębiorcy mieli możliwość dobrowolnego korzystania z KSeF od stycznia 2022, planowano, że obowiązek stosowania e-faktur obejmie wszystkie firmy od lipca 2024 roku, a firmy mniejsze oraz zwolnione z VAT miały dostosować się do nowych przepisów od początku 2025 roku. Jednak, jak zaznaczył minister finansów Andrzej Domański, zidentyfikowano problemy techniczne, które uniemożliwiają terminowe wdrożenie systemu w obowiązkowej formie.

Minister Domański podkreślił, że wyniki zewnętrznego audytu informatycznego będą kluczowe dla ustalenia nowego terminu wprowadzenia KSeF. Marcin Łoboda, szef Krajowej Administracji Skarbowej, dodał, że ważne jest zapewnienie stabilności systemu nawet w przypadku ewentualnych błędów technicznych, co ma zagwarantować przedsiębiorcom pewność i bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej.

Decyzję o odroczeniu wdrożenia systemu Ministerstwo Finansów podjęło, uwzględniając gotowość projektu oraz opinie i potrzeby przedsiębiorców. „Jako minister finansów odpowiadam nie tylko za budżet państwa, ale również za stabilność i przewidywalność działalności gospodarczej w Polsce” – zaznaczył minister Domański.

Źródło: https://www.slaskie.kas.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024